Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè per a l'Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya

Responsable

Sr.   Àngel Castiñeira i Fernández

Càrrec

president del Comitè per a l'Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 28

Funcions

Funcions:
 
El Comitè té la funció d'elaborar una proposta de Codi ètic del servei públic de Catalunya, que incorpori el disseny dels elements d'infraestructura ètica que han de contribuir a fer efectiu el codi que ha de ser aplicable a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, a l'Administració local i a les universitats, així com a d'altres organitzacions que presten un servei públic a Catalunya.
 
El Comitè lliurarà la proposta de Codi al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública abans de finalitzar l'any 2017.
 
Funcionament:
 
El Comitè es reuneix de forma ordinària un cop al mes, i amb caràcter extraordinari sempre que el convoqui prèviament la persona que exerceix la presidència o ho demani la meitat dels seus components.
 
En tot allò no previst en aquesta Ordre, el seu funcionament s'ha d'ajustar a les normes de règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Components

El Comitè per a l'elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya té la composició següent:
 • El senyor Àngel Castiñeira Fernández, a qui correspon la presidència del Comitè.
Vocals:
 
a) En qualitat de persones expertes en l'àmbit de l'ètica i la integritat públiques:
 • El senyor Adrià Albareda Sanz.
 • El senyor Xavier Antich i Valero.
 • El senyor Agustí Cerrillo Martínez.
 • La senyora Begoña Roman Maestre.
 • La senyora Núria Terribas Sala.
 • El senyor Francesc Torralba i Roselló.
b) En representació de les administracions públiques, les entitats i els agents socials:
 • La persona titular de la Secretaria General del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
 • La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
 • La persona titular de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
 • Una persona en representació del Departament de Justícia, designada per la persona titular del Departament.
 • Una persona en representació del Departament d'Ensenyament, designada per la persona titular del Departament.
 • Una persona en representació del Departament de Salut, designada per la persona titular del Departament.
 • Una persona en representació de les diputacions de Catalunya.
 • Una persona en representació de l'Associació Catalana de Gestió Pública.
 • Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
 • Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis.
 • Una persona en representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.
 • Una persona en representació del sindicat Comissions Obreres de Catalunya.
 • Una persona en representació del sindicat Unió General de Treballadors de Catalunya.
 • Una persona en representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya.
 • Una persona funcionària designada per la persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, a qui correspon la secretaria del Comitè i que assisteix a les reunions amb veu i vot
La Secretaria d'Administració i Funció Publica del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha de prestar al Comitè el suport necessari per al compliment de les funcions que té encomanades.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya