Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

    Organigrama

Funcions

A la Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona li corresponen, en el seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Garantir l'atenció dels infants i adolescents presentats per via d'urgència i derivar-los als recursos més adients.
b) Avaluar la situació personal i sociofamiliar dels menors d'edat estrangers sense referents familiars, formular les propostes d'actuació que escaiguin d'acord amb la legislació vigent, i gestionar-los la documentació necessària.
c) Instruir i tramitar els expedients de protecció a la infància i l'adolescència i gestionar les propostes i mesures dels equips tècnics.
d) Fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció d'infants i adolescents.
e) Coordinar la gestió dels equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència adscrits al seu àmbit territorial.
f) Informar sobre la necessitat de recursos i, si escau, formular les propostes adients de recerca i contractació de serveis.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (22/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya