Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

    Organigrama

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té, en aquest àmbit territorial, les funcions següents:

a) Coordinar els programes i les actuacions relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament del seu territori i fer-ne el seguiment.
b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància en situació de risc o desemparament del seu territori, especialment pel que fa a les dades i els serveis existents per a l'atenció de la infància i l'adolescència en situació de risc o desemparament.
c) Assignar els serveis necessaris per a l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament, col·laborar en el seguiment i el control dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència i, si escau, fer la proposta per a la seva creació i contractació.
d) Dirigir els equips funcionals en els quals s'organitzi el seu servei.
e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de protecció a la infància i derivar-los als serveis adients.
f) Coordinar en els respectius àmbits territorials l'atenció als menors d'edat estrangers sense referents familiars.
g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció a la infància i l'adolescència i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i l'arxiu.
h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides d'infants i adolescents i derivar-los als recursos assignats.
i) Controlar i fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció i gestionar-ne les propostes.
j) Coordinar davant de l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i la tutela d'infants i adolescents i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels infants o adolescents tutelats.
k) Gestionar els expedients patrimonials, les prestacions o pensions a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i iniciar la tramitació dels expedients econòmics que corresponguin als infants i adolescents tutelats.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics. 


data actualització (21/02/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya