Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Règim Retributiu i de Previsió Social

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Dolors Salvo Olvera

Càrrec

cap de la Secció de Règim Retributiu i de Previsió Social

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Règim Retributiu i de Previsió Social li corresponen les funcions següents:

a) Controlar la gestió de totes les actuacions derivades dels diferents sistemes de previsió social del personal del Departament.
b) Controlar la confecció i el pagament de la nòmina i tramitar els documents comptables de nòmines, extrapressupostaris i bestretes referents a mutualitats i retencions judicials.
c) Controlar el compliment de la normativa en matèria de gestió del temps de treball del personal i garantir l'aplicació dels seus criteris ordenadors.
d) Supervisar el sistema d'elaboració de targetes d'identificació del personal del Departament i el sistema de control horari.
e) Verificar els requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball, i elaborar les liquidacions complementàries corresponents.
f) Revisar els expedients d'incapacitat temporal, estudiar-ne la possible tramitació a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, i formalitzar l'informe corresponent.
g) Elaborar directrius i informes tècnics en l'àmbit de la seva competència.
h) Elaborar els certificats que li siguin sol·licitats en l'àmbit de la seva competència.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (13/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya