Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Observatori del Treball i Model Productiu

    Organigrama

Responsable

Sra.   Manuela Redondo Avilés

Càrrec

cap de l'Observatori del Treball i Model Productiu (e.f.)

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 (Treball)
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Observatori del Treball i Model Productiu, assimilat orgànicament a subdirecció general, actua en coordinació amb el Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament, i té les funcions següents:

a) Obtenir dades i analitzar, elaborar i proporcionar informació relativa als àmbits competencials del Departament en matèria de treball i altres matèries complementàries, per tal de generar coneixement útil per al compliment de les seves funcions i per al conjunt de la ciutadania.

b) Donar suport en el disseny d'eines de planificació i avaluació per a la implementació de les polítiques del Departament, i de les entitats adscrites, en l'àmbit de treball.

c) Impulsar el desenvolupament de sistemes d'informació integrats a partir de fonts diverses, orientats a l'explotació de dades i a la creació de nova informació.

d) Definir el Pla d'estudis i estadístiques i fer-ne el seguiment; coordinar i assessorar els diferents òrgans i direccions generals del Departament en les iniciatives relatives a l'àmbit de treball, i impulsar-ne l'execució.

e) Establir directrius i criteris tècnics i coordinar la producció estadística de les diferents unitats del Departament en l'àmbit de treball.

f) Establir i gestionar canals de comunicació per tal de difondre estadístiques, estudis i informes en l'àmbit de treball.

g) Coordinar les actuacions en matèria d'estadística del Departament, en l'àmbit del treball, amb l'Institut d'Estadística de Catalunya i altres organismes oficials.

h) Coordinar l'elaboració i l'execució del Pla de publicacions del Departament en l'àmbit de treball.

i) Promoure l'establiment de relacions de col·laboració amb altres entitats i institucions per a la consecució de les finalitats que li són pròpies.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.quics.
data actualització (18/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya