Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona

    Organigrama

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Donar suport i assessorament jurídic a la comissió territorial d'urbanisme corresponent, mitjançant
l'elaboració d'informes i propostes.
b) Supervisar i fer el seguiment dels expedients, i vetllar per tal que la seva tramitació es faci dins els terminis
establerts en cada cas i d'acord amb la legislació vigent.
c) Exercir, per mitjà de la persona titular, les funcions de secretaria de les reunions de l'òrgan col·legiat
competent i, en conseqüència, elaborar la documentació corresponent i l'ordre del dia, redactar les actes
corresponents, certificar els acords que la Comissió adopti, i custodiar les actes i els acords adoptats.
d) Donar suport tècnic en l'actualització i el manteniment del sistema d'informació territorial del planejament
urbanístic.
e) Coordinar i portar a terme la supervisió jurídica dels expedients tramitats al seu àmbit territorial que s'hagin
de sotmetre a la consideració de la comissió territorial d'urbanisme competent.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.


data actualització (08/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya