Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Planificació i Provisió

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Grau Casanova

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 41 70

Funcions

a) Fer la proposta de l'oferta pública dels llocs de treball per a les oficines judicials i la preparació dels concursos de trasllat i els concursos de provisió en l'àmbit de l'Administració de justícia.
b) Planificar, executar i controlar els processos de selecció de personal de l'Administració de justícia.
c) Dirigir i supervisar l'actualització i el manteniment de la relació de llocs de treball de les oficines judicials.
d) Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball de les oficines judicials per concurs específic.
e) Donar suport i assistència sobre l'aplicació del règim jurídic vigent en matèria de recursos humans i supervisar les tasques d'ordenació i preparació dels expedients en matèria contenciosa administrativa del personal al servei de l'Administració de justícia.
f) Supervisar els informes tècnics i els projectes de disposició en matèria de recursos humans al servei de l'Administració de justícia.
g) Participar en la programació de la formació del personal en coordinació amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
h) Dissenyar, en col·laboració amb l'Àrea TIC, els sistemes i els programes d'informació del personal al servei de l'Administració de justícia.
i) Elaborar estadístiques i indicadors de planificació i gestió dels recursos humans.
j) Supervisar les publicacions a la intranet i al web sobre el personal de l'Administració de justícia.
k) Coordinar, orientar i donar suport en matèries de l'àmbit de la seva competència a les gerències i serveis territorials.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (27/02/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya