Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Organització i Informació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Gibert Pons

Càrrec

sub-director general d'Organització i Informació

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i
dimensionament de recursos.
b) Planificar, impulsar i coordinar projectes de millora i simplificació dels processos administratius del
Departament, sobre la base dels principis de gestió de qualitat.
c) Planificar i impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica en l'àmbit del Departament d'acord amb els criteris corporatius i fer-ne el seguiment de la implantació.
d) Supervisar l'aplicació de les directrius i l'ús dels instruments establerts en el protocol de gestió de
documents electrònics i arxiu de la Generalitat, així com les instruccions concretes que s'aprovin a nivell
departamental.
e) Coordinar els ens públics vinculats al Departament i donar-los suport en la implantació de les actuacions
relacionades amb les funcions de la Subdirecció.
f) Avaluar l'impacte de la implantació de millores en els processos administratius.
g) Planificar i coordinar les actuacions de comunicació interna al Departament.
h) Definir el model departamental d'atenció ciutadana per a tots els canals, establir les condicions i
requeriments departamentals d'acord amb els quals s'han de prestar i vetllar per la seva correcta aplicació.
i) Analitzar la coherència entre les necessitats funcionals del Departament per a l'exercici de les seves  competències i l'estructura organitzativa, i fer propostes de racionalització d'aquesta, basades en els criteris d'eficàcia, eficiència i simplificació, d'acord amb les directrius corporatives.
j) Supervisar l'elaboració dels projectes de les disposicions que afecten l'estructura organitzativa del
Departament i les de creació, modificació o supressió d'entitats instrumentals del Departament i dels
organismes que en depenen.
k) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.
l) Participar en la identificació d'estratègies d'evolució i de mesures per a la innovació i la transformació digital de processos i serveis en col·laboració amb l'Àrea TIC, i gestionar les actuacions necessàries en aquesta matèria, seguint els criteris dels òrgans transversals competents.
m) Impulsar instruments i actuacions d'innovació i millora de la qualitat dels serveis i dels sistemes de gestió.
n) Planificar i coordinar les accions encaminades a garantir la seguretat de la informació i la protecció de dades personals en el Departament.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (13/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya