Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Comunicacions Electròniques

    Organigrama

Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 557 43 00

Funcions

Planificar, ordenar i regular les xarxes de comunicacions electròniques.
 
Exercir les facultats inspectores i sancionadores en matèria de comunicacions electròniques quan sigui competència de la Generalitat de Catalunya, excloses les de radiodifusió.
 
Donar suport i assessorament als ens locals en matèria de coordinació, planificació i ordenament en matèria de xarxes de comunicacions electròniques.
 
Elaborar, dissenyar i executar els programes de desplegament de xarxes de comunicacions electròniques, a iniciativa pròpia, en coordinació amb altres administracions o que corresponguin a iniciatives promogudes o finançades per programes europeus o estatals.
 
Elaborar les polítiques i estratègies referents a les xarxes de comunicacions electròniques necessàries per als serveis corporatius de la Generalitat, conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat.
 
Desenvolupar les relacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb les empreses, els operadors de serveis, els operadors d'infraestructures, els centres de recerca i d'altres agents, pel que fa a l'àmbit de les comunicacions electròniques.
 
Dissenyar propostes, promoure la gestió, la coordinació i el seguiment dels programes per al desplegament de les infraestructures i xarxes de radiocomunicacions corresponents a fons estructurals, programes i projectes europeus, i a fons vinculats a programes estatals.
 
Impulsar les relacions amb les administracions i els agents locals pel que fa a la coordinació i visibilitat dels projectes de xarxes i infraestructures de comunicacions electròniques amb l'impacte territorial que s'executin.
 
Proposar el desenvolupament normatiu de les infraestructures de telecomunicacions, quan sigui competència de la Generalitat de Catalunya.
 
Mantenir el cens de les infraestructures de comunicacions electròniques a Catalunya.
 
Participar i/o organitzar esdeveniments i fòrums, tant nacionals com estatals i internacionals, en l'àmbit de les comunicacions electròniques.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.


data actualització (27/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya