Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina de Selecció de Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Castejón i Palacín

Càrrec

cap de l'Oficina de Selecció de Personal

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 556 60 90
Fax
93 552 61 83

Funcions

a) Elaborar els informes tècnics i impulsar els procediments establerts per la normativa vigent per tal que el Govern aprovi els acords d'oferta d'ocupació pública.

b) Coordinar, elaborar i proposar les bases de les convocatòries i els temaris i perfils professionals per a la selecció de personal.

c) Participar en la determinació dels membres dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció, així com dels assessors quan escaigui, per a les convocatòries de selecció de personal que corresponguin.

d) Supervisar i coordinar la difusió de la informació sobre l'accés a la funció pública, convocatòries de selecció i el seu desenvolupament, així com les consultes que es puguin plantejar sobre aquestes qüestions.

e) Assessorar els tribunals o òrgans de selecció de personal en la seva actuació per garantir una actuació homogènia, respectant-ne la discrecionalitat tècnica en el desenvolupament de les proves.

f) Planificar la logística i dur a terme les actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de les proves selectives d'accés a la condició de funcionari, i laboral quan escaigui, sens perjudici de les funcions que, sobre aquest àmbit, puguin correspondre a altres òrgans o organismes.

g) Determinar els llocs de treball a adjudicar al personal de nou accés, de conformitat amb els criteris establerts, i preparar l'expedient de nomenament dels processos selectius competència de la Direcció General de Funció Pública.

h) Participar en la determinació dels paràmetres per a la selecció provisional de personal interí dels col·lectius de l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública.

i) Assessorar els departaments i les seves entitats en les diferents fases dels processos de selecció definitiva i provisional de personal i en l'oferta d'ocupació pública.

j) Participar en les propostes de millora i modernització dels sistemes i processos selectius.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 
data actualització (11/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya