Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent

Responsable

Sra.   Tània Fernández Lleonart

Càrrec

Cap del servei de Desenvolupament i Gestió del Talent

Adreça
Carrer d'Ausiàs Marc, 35
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 567 23 23
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar i definir marcs funcionals i perfils competencials basant-se en les competències professionals i les competències tècniques del personal al servei de les administracions públiques i proposar el model d'avaluació i acreditació competencial corresponent.

b) Dissenyar i establir models d'identificació, detecció, retenció, reconeixement i avaluació del talent.

c) Dissenyar, executar, supervisar i coordinar els programes de desenvolupament per al personal de l'Administració de la Generalitat i executar les mesures de control i avaluació dels resultats dels programes establerts per promoure les accions de millora necessàries.

d) Dissenyar i desenvolupar estratègies de desenvolupament de la cultura de la innovació a les administracions públiques catalanes amb impacte en la formació, la recerca, la gestió del coneixement i la millora dels serveis, en coordinació amb la resta d'òrgans actius i d'àrees de l'Escola, i avaluar-ne l'impacte.

e) Proposar accions per impulsar la gestió del talent i el desenvolupament d'equips i persones, tot establint indicadors d'avaluació i seguiment de resultats.

f) Promoure els intercanvis directius fomentant l'aprenentatge entre iguals i les estratègies que fomentin el codesenvolupament i la intel·ligència col·lectiva dins de l'organització.

g) Promoure la participació en projectes que permetin compartir la innovació amb altres entitats i organismes, i fomentar la col·laboració i la cooperació per a la creació i l'intercanvi de coneixement en matèria de desenvolupament i gestió del talent.

h) Promoure, coordinar i supervisar les comunitats de pràctiques i d'aprenentatge derivades de la gestió del coneixement d'aquest àmbit oferint acompanyament, aval professional i gestió del talent.

i) Gestionar programes que impulsin i desenvolupin el coneixement acumulat de l'organització fent ús dels sistemes d'informació i documentació establerts.

j) Respecte del talent, el coneixement, el codesenvolupament i la intel·ligència col·lectiva, garantir que es gestioni de manera que es promogui la presència equilibrada de tots dos sexes, especialment en aquells espais en què un dels dos es troba significativament infrarepresentat.

k) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.data actualització (07/12/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya