Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Joan Costa Roma


Adreça
Carretera de Torrebonica, s/n
Població
08227  Terrassa
Telèfon
93 731 91 01
Fax
93 731 91 01
Contacte

 

NIF

G-61765657

 

Funcions

Article 6.
Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
Promoure, desenvolupar i subvencionar línies i projectes de recerca, orientats fonamentalment a la millora i racionalització en la utilització dels mitjans, tant personals com materials que es dediquen a la prevenció i tractament de malalties i altres problemes de salut.
Promoure, desenvolupar i subvencionar programes docents, en col·laboració o no amb d'altres entitats, que fomentin el progrés de les diverses especialitats i disciplines relacionades amb les ciències de la salut i els serveis d'atenció a la població.
Promoure, desenvolupar i subvencionar programes formatius, especialment pels professionals del Consorci Sanitari de Terrassa, que permetin l'actualització permanent dels seus coneixements i actituds, en consonància amb les exigències del desenvolupament científico-tècnic i les necessitats de la població de referència.
Promoure, desenvolupar i subvencionar projectes d'investigació i d'estudi que hagin de ser realitzats especialment per persones o centres del Consorci Sanitari de Terrassa, o en els que el Consorci hi participi.
Subscriure convenis de col·laboració i contractes amb d'altres institucions i/o entitats, que suposin el desenvolupament dels objectius fundacionals.
En tot moment podrà ésser aprovada pel Patronat la realització d'altres activitats convenients i necessàries als objectius fundacionals.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.


Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya