Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Responsable

Sra.   Roser Bombardó Bagaria

Càrrec

directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Adreça
Passatge Alzina, 3
Població
25700  La Seu d'Urgell
Telèfon
973 35 55 52
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  1. Coordinar l’execució de les polítiques del Departament que són estratègiques per als territoris del litoral, d’entorns rurals i de muntanya.
  2. Proposar i gestionar programes i projectes estratègics per als territoris d’entorns rurals i de muntanya que puguin comportar la mobilització de recursos tècnics i econòmics existents en altres departaments, d'acord amb aquests i en coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponents.
  3. Informar en els processos normatius i de planificació i programació per garantir que es tenen en compte les especificitats dels territoris de muntanya, com també gestionar el necessari procés de participació al territori en la tramitació de disposicions de caràcter general relatives a les seves competències.
  4. Vetllar, en col·laboració amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, per la coordinació de les actuacions de la Generalitat de Catalunya i de les altres administracions públiques que afectin els territoris de muntanya, i avaluar l’impacte derivat de les polítiques sectorials que afectin aquests territoris.
  5. Participar en les comissions transversals que afectin els territoris de muntanya i donar suport a la Taula estratègica de les estacions de muntanya.
  6. Coordinar els instruments i les actuacions per a l’ordenació, preservació i gestió del litoral i supervisar les actuacions d'ordenació dels serveis i les activitats i la regulació i gestió del seu règim economicofinancer.
  7. Resoldre l'atorgament de concessions i autoritzacions en matèria de gestió del litoral, com també incoar procediments de protecció de la legalitat vulnerada en matèria de costes i imposar les sancions i altres mesures derivades d’infraccions, ordenar les mesures de restauració i fixar la indemnització corresponent.
  8. Supervisar els programes d'actuació i els mecanismes de cooperació interadministrativa i publicoprivada per a un desenvolupament correcte de les estratègies territorials.
  9. Gestionar el conjunt d'actuacions de la Secretaria en matèria d’entorns rurals i muntanya i litoral que estiguin relacionades amb les polítiques i els programes de la Unió Europea, així com altres d'abast internacional, i fer-ne el corresponent seguiment en col·laboració amb la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana i el Gabinet Tècnic, d’acord amb les funcions respectives.
  10. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (09/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya