Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Polítiques de Muntanya

Responsable

Sr.   Albert Alins Abad

Càrrec

Director general

Adreça
Passatge Alzina, 3
Població
25700  La Seu d'Urgell
Telèfon
973 35 55 52

Funcions

a) Coordinar l'aplicació del conjunt de polítiques sectorials del Departament de Territori i Sostenibilitat que són
estratègiques per als territoris de muntanya.
b) Proposar i dirigir programes i projectes estratègics per als territoris de muntanya que puguin comportar la
mobilització de recursos tècnics i econòmics existents en altres departaments, d'acord amb aquests i en
coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponents.
c) Elaborar disposicions de caràcter general relatives a la muntanya que assegurin la integració d'una visió
interdepartamental, i liderar i gestionar el procés de participació necessari en el territori.
d) Fer el seguiment i l'avaluació de l'impacte que es derivin de les diferents polítiques sectorials que afecten els
territoris de muntanya en coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat
corresponents.
e) Assessorar i emetre informe preceptiu en els processos normatius i de planificació i programació del Govern
de Catalunya per garantir que es tenen en compte les especificitats dels territoris de muntanya.
f) Vetllar, en col·laboració amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, per la coordinació de
les actuacions de l'Administració de la Generalitat i de les altres administracions públiques que afectin els
territoris de muntanya.
g) Participar en les comissions transversals que afectin els territoris de muntanya.
h) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats
orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya