Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional

    Organigrama

Responsable

Sra.   Alícia Àvila López

Càrrec

subdirectora general d'Ordenació i Desenvolupament Professional

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 1a. Planta
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00

Funcions

A la Sub-direcció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional li corresponen les funcions següents:
a) Exercir la coordinació en matèria d'ordenació professional, de la formació sanitària i del desenvolupament professional amb les entitats i els organismes professionals i amb els òrgans col.legiats de Catalunya i de la resta de l'Estat.
b) Coordinar i gestionar les activitats en matèria de formació sanitària especialitzada i de formació continuada, pel que fa a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris, de les activitats de formació i de centres i unitats docents, així com el seu control i avaluació.
c) Coordinar i fer el seguiment de l'exercici de les funcions del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, de la Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya i de la resta d'entitats professionals quan així ho estableixi la Direcció, i donar-los suport tècnic.
d) Conèixer l'estructura de recursos humans, les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.
e) Elaborar propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (23/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya