Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pau Villòria i Sistach

Càrrec

viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern

Adreça
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00

Funcions

a) Proposar i impulsar la planificació de les actuacions relacionades amb l'aprofundiment, el desenvolupament i l'evolució de l'autogovern de Catalunya i les seves institucions, sens perjudici de la col·laboració amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

b) Exercir funcions d'assessorament i proposta de les directrius polítiques generals de l'acció de govern i de planificació, definició i impuls de les actuacions dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen, adreçades al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

c) Donar suport als departaments de la Generalitat i a les entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen en l'impuls al desplegament de l'autogovern i la coordinació del seu desplegament, així com portar a terme les actuacions que li siguin encomanades a l'efecte.

d) Impulsar, supervisar, coordinar i fer el seguiment dels estudis d'anàlisi i prospectiva que es considerin necessaris i siguin prioritaris per a la persona titular del Departament.

e) Participar en les Comissions Bilaterals Estat-Generalitat en les que sigui designat.

f) Participar en el desplegament de les relacions institucionals de Catalunya per tal de garantir l'autogovern, sens perjudici de les competències i funcions del departament competent en matèria de relacions institucionals i d'aquells altres òrgans competents en aquesta matèria.

g) Coordinar la difusió i la promoció de la realitat catalana i la representació institucional del Govern de la Generalitat a Madrid i la interlocució amb les entitats foranes representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol amb especial presència a Catalunya.

h) Fer el seguiment de les actuacions del Govern que es desenvolupin en altres territoris de parla i cultura comunes, tot mantenint relacions amb entitats i governs d'aquests territoris, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments.

i) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
data actualització (05/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya