Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària


Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00
Fax
93 551 75 14

Funcions

Entre les funcions del Comitè destaquen l'elaboració d'estudis científics d'avaluació dels riscos en matèria de seguretat alimentària i de l'ex­posició de la població als diferents riscos vehicu­lats pels aliments, en col·laboració amb les univer­sitats catalanes i amb altres institucions públiques i privades. A més, també s'encarregaran de l'anàlisi de les dades, els informes, els estudis i els coneixements recopilats pels òrgans de l'Admi­nistració competents en matèria de seguretat ali­mentària, així com de les aportacions de les organit­zacions civils.
A banda, el Comitè assessorarà la Comissió Directora de Seguretat Alimentària i les altres unitats de l'Agència de Salut Pública de Catalunya en totes les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària i emetrà informes sobre qualsevol assumpte de la seva competència sobre el qual sigui consultat.

Components

Es nomenen membres del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària, per un període de quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ser reelegits successivament, les persones següents:
 • Albert Bosch i Navarro.
 • Mariano Domingo i Álvarez.
 • Rosaura Farré i Rovira.
 • Margarida Garriga i Turón.
 • Juan Francisco Gutiérrez Galindo.
 • Santiago Lavín González.
 • Ramon Lleonart i Belfill.
 • Joan M. Llobet i Mallafré.
 • Abel Mariné i Font.
 • Martí Nadal i Lomas.
 • José Juan Rodríguez Jerez.
 • Jordi Salas i Salvadó.
 • Vicenç Sanchis i Almenar.
 • Antonio Velarde Calvo.
 • M. Carme Vidal i Carou.
Es nomena el senyor Abel Mariné i Font president del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària, per un període de quatre anys, sens perjudici que l'interessat pugui ser reelegit successivament.
Es nomena la senyora Victòria Castell i Garralda secretària del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària, per un període de quatre anys, sens perjudici que l'interessada pugui ser reelegida successivament.

data actualització (01/03/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya