Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Roca Fina

Càrrec

sub-directora general de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00

Funcions

Proposar directrius i elaborar criteris tècnics per al desenvolupament de les polítiques de formació universitària i de les activitats de recerca, de debat i divulgació, d'innovació i publicacions que s'hi relacionen.

Coordinar la implantació de plans de formació universitària per al desenvolupament de la carrera professional dels col·lectius de la seguretat, els riscos i les emergències.

Promoure i organitzar la col·laboració amb les diferents universitats catalanes per implementar programes d'ensenyament superior, recerca i innovació en l'àmbit de la seguretat i les emergències.

Coordinar els estudis i les propostes tècniques per a l'homologació o el reconeixement d'estudis universitaris per l'Institut.

Dirigir el sistema de gestió acadèmica de la formació universitària de l'Institut.

Elaborar propostes de remuneració del professorat i dels col·laboradors experts en l'àmbit universitari i dels preus d'inscripció a les activitats universitàries pròpies de l'Institut.

Establir els perfils del personal docent i investigador de les activitats de formació, proposar-ne la designació i conformar la realització dels serveis prestats.

Dirigir les publicacions de caràcter científic i tècnic, formatiu i informatiu, relacionades amb l'àmbit de la seguretat i les emergències.

Dirigir les accions de col·laboració i cooperació amb institucions, centres i establiments docents i de recerca, d'àmbit nacional i internacional, i l'execució dels projectes que en derivin.

Impulsar accions formatives que fomentin el desenvolupament del lideratge transformacional dels membres dels cossos de seguretat i d'emergències.

Dirigir la implantació dels procediments per a l'adquisició de competències de direcció, lideratge i comunicació dels comandaments dels cossos de seguretat i de les emergències.

Impulsar el disseny i la implantació de nous projectes formatius, amb la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació i consolidar l'aprenentatge electrònic.

Dirigir la difusió institucional, les comunicacions i les publicacions de l'Institut.

Coordinar els recursos i serveis del Centre de Coneixement de la Seguretat de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'acord amb les necessitats de la institució i amb l'objectiu de facilitar la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.

Impulsar la col·laboració amb empreses i institucions per a la creació i la transferència del coneixement en seguretat.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.data actualització (28/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya