Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Organització i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Alba Arza Felez

Càrrec

cap Servei d'Organització i Règim Interior

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 938 876 127
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar les accions adreçades a la informació i a l'atenció a la ciutadania, de forma presencial o telefònica
b) El registre general
c) Dissenyar, dirigir i mantenir el sistema de gestió documental i l'arxiu central administratiu
d) Coordinar les obres d'adequació i el manteniment que cal realitzar en els espais ocupats pel Departament, i elaborar propostes per aprofitar millor els espais
e) Gestionar els serveis del Departament com la neteja, el manteniment, la seguretat, l'ús de zones comunes, el mobiliari o els ornaments
f) Organitzar i dirigir els serveis comuns com el suport subaltern, les sales de reunions, els audiovisuals o el correu i la missatgeria
g) Supervisar i coordinar la gestió del parc mòbil i la telefonia fixa i mòbil
h) Supervisar i coordinar l'adquisició, el control i la distribució del material no inventariable
i) Proposar i dur a terme accions en matèria de sostenibilitat ambiental i estalvi energètic
j) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos del Departament, inclosos els organismes que en depenen
k) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació
l) Coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió. Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que hi estan vinculades
m) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions
n) Impulsar i desenvolupar eines de gestió del coneixement i de comunicació interna.
o) Impulsar i coordinar mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, a través del desenvolupament dels serveis electrònics i d'actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives
p) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de la seva execució
q) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i coordinar les accions que en resultin
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (11/08/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya