Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Règim Interior, Obres i Manteniment

    Organigrama

Responsable

Sra.   Raquel Sánchez Ratero

Càrrec

cap Servei d'Organització i Règim Interior

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 938 876 127
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar les obres d'adequació i el manteniment que cal realitzar en els espais ocupats pel Departament, i elaborar propostes per a aprofitar millor els espais.
b) Gestionar els serveis del Departament, com la neteja, el manteniment, la seguretat, l'ús de zones comunes, el mobiliari o els ornaments.
c) Organitzar i dirigir els serveis comuns, com el suport subaltern, les sales de reunions, els audiovisuals o el correu i la missatgeria.
d) Supervisar i coordinar la gestió del parc mòbil i la telefonia fixa i mòbil.
e) Supervisar i coordinar l'adquisició, el control i la distribució del material no inventariable.
f) Proposar i dur a terme accions en matèria de sostenibilitat ambiental i estalvi energètic.
g) Elaborar els plecs i els documents que continguin les prescripcions tècniques, així com els informes tècnics per a les fases de licitació i adjudicació de contractes del seu àmbit funcional.
h) Seguiment i control d'execució dels contractes de serveis, obres i subministraments que afectin el seu àmbit funcional.
i) Planificar, coordinar i executar l'adquisició dels béns mobles i elaborar-ne i gestionar l'inventari.
j) Informar preceptivament respecte dels espais que les delegacions a l'exterior han d'ocupar, amb caràcter previ a la formalització del contracte d'arrendament corresponent.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (07/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya