Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans i Prevenció de Riscos

    Organigrama

Responsable

Sr.   Carles Méndez Bota

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans i Prevenció de Riscos

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 935 575 323
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Aplicar en el Departament les polítiques del Govern en matèria de personal.
b) Proposar mesures que permetin adequar els efectius del Departament a les necessitats en matèria de personal.
c) Gestionar i administrar el personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.
d) Planificar la formació del personal del Departament, l'assessorament i la coordinació de la detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el control i la coordinació de la realització dels cursos.
e) Elaborar el capítol I de l'avantprojecte de pressupost i el control de la despesa corresponent.
f) Confeccionar la nòmina i mantenir el sistema d'informació de personal i gestió de les assegurances socials del personal i de les indemnitzacions per raó de servei.
g) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.
h) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius.
i) Fer el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament i l'aplicació dels convenis subscrits, sens perjudici de les funcions que en aquesta matèria corresponguin a la direcció general competent en matèria de funció pública.
j) Exercir la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals.
k) Dirigir i coordinar les actuacions que s'hagin de dur a terme al Departament en matèria de prevenció de riscos laborals, i elaborar estudis i propostes relatius a aquesta matèria.
l) Informar, consultar i garantir la participació del personal a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels comitès de seguretat i salut.
m) Coordinar les actuacions que es realitzin amb altres organismes i entitats adscrits al Departament i amb les institucions que s'hi relacionen, en matèria de seguretat i salut.
n) Fer la supervisió de les activitats de vigilància i control de la salut dels treballadors i treballadores.
o) Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.
p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (07/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya