Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gemma Grau Balagueró

Càrrec

sub-directora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 938 876 113
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica, així com controlar-ne l'execució.
b) Impulsar i desenvolupar els instruments de programació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sens perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.
c) Coordinar l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament.
d) Dirigir, coordinar i controlar la gestió econòmica, l'execució pressupostària, la comptabilitat i l'habilitació del Departament.
e) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.
f) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.
g) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació administrativa, de convenis i d'encàrrecs de gestió.
h) Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari de béns immobles del Departament.
i) Controlar el seguiment de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.
j) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de pressupost, fiscalització de la despesa, contractació administrativa i de gestió electrònica sobre aquestes matèries.
k) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.
l) Donar suport en la gestió econòmica i pressupostària dels organismes adscrits al Departament.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (07/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya