Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gemma Puigdollers Sarró

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 935 539 073
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament
b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans
c) Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament
d) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans
e) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte del pressupost de despeses del personal
f) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals
g) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals
h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament
i) Supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, com també el manteniment
j) Elaborar i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos i fer-ne el seguiment
k) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació
l) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents
m) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla de sistemes d'informació i en coordinació amb l'Àrea TIC
n) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, i coordinar l'Àrea TIC pel que fa a la seva actuació en l'àmbit organitzatiu.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (11/08/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya