Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Carrera Bonadona

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 93 887 61 30
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


El Gabinet Tècnic,és assimilat orgànicament a sub-direcció general.
a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i entitats i organismes adscrits al Departament.
b) Exercir com a unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Departament i entitats i organismes adscrits i les institucions que s'hi relacionen, i realitzar les comunicacions previstes a l'article 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
d) Elaborar propostes, estudis i indicadors per a la planificació, l'anàlisi d'impacte i l'avaluació dels objectius del Departament.
e) Participar en la formulació i desplegament de polítiques transversals i plans i programes interdepartamentals aprovats pel Govern.
f) Elaborar, validar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament.
g) Impulsar, supervisar i coordinar les actuacions de difusió i informació interna i externa del Departament pels diferents mitjans.
h) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.
i) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.
j) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del pla de publicacions.
k) Planificar, elaborar i executar els programes de normalització lingüística i suport lingüístic en altres llengües.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
 data actualització (08/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya