Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Afers Socials i Famílies

Responsable

Sra.   Anna Figueras i Ibañez

Càrrec

secretària d'Afers Socials i Famílies

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius i coordinar les polítiques en matèria d'afers socials i famílies.

b) Planificar les polítiques en les matèries gestionades per les unitats directives que en depenen i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en aquestes matèries.

c) Planificar i impulsar el foment i promoció d'iniciatives, programes transversals i actuacions en els àmbits que li són d'interès.

d) Vetllar per la coordinació entre els organismes adscrits i vinculats al Departament que preveu l'article 1 d'aquest Decret i les unitats directives dependents d'aquesta Secretaria.

e) Dirigir, impulsar i coordinar actuacions i programes de caràcter transversal en matèria d'afers socials i famílies que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pugui dur a terme en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

f) Coordinar la gestió del coneixement especialitzat, la formació i la recerca en els àmbits del benestar i la intervenció social.

g) Coordinar la planificació, l'execució i l'avaluació de polítiques i programes d'afers socials i famílies.

h) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

i) Analitzar les polítiques de suport en els àmbits propis de dependència.

j) Implementar el sistema d'avaluació per tal de garantir que les entitats autoritzades per prestar serveis i dur a terme activitats de serveis socials, bàsiques o especialitzades, assoleixin els estàndards de qualitat exigits per formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.

k) Impulsar i coordinar els plans i programes específics de la gent gran activa i fer-ne el seguiment.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
data actualització (13/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya