Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica

Responsable

Sra.   Marta Curto Grau

Càrrec

Directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional.

b) Analitzar l'economia catalana i fer-ne el seguiment conjuntural, estudiar-ne les tendències a curt i mitjà termini i les relacions que es poden establir amb les economies de l'entorn.

c) Promoure les activitats d'investigació i anàlisi en matèries econòmiques d'interès per a la Generalitat de Catalunya, i també les actuacions estadístiques necessàries.

d) Implantar els criteris d'anàlisi i programació macroeconòmics promoguts pels organismes internacionals.

e) Elaborar anàlisis de caràcter econòmic per identificar les àrees prioritàries d'actuació en matèria de política econòmica.

f) Coordinar a nivell interdepartamental l'elaboració d'informes en matèria econòmica.

g) Elaborar i mantenir els indicadors de l'economia catalana i el seu entorn.

h) Editar revistes i altres publicacions de caràcter econòmic, així com coordinar, publicar i difondre estudis de naturalesa econòmica en col·laboració amb altres departaments, universitats, centres de recerca i altres organismes.

i) Coordinar l'actuació de la Direcció General amb els centres de recerca en economia a Catalunya i fomentar- ne l'activitat.

j) Identificar escenaris a mitjà i llarg termini, explorar les seves implicacions sobre la política econòmica actual i proposar actuacions, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

k) Promoure i participar en fòrums de discussió sobre les principals tendències emergents que en el futur podrien tenir un impacte sobre l'economia catalana.

l) Desenvolupar eines per a l'anticipació estratègica i la gestió de riscos econòmics.

m) Analitzar de forma sistemàtica els reptes i oportunitats de l'economia catalana a mitjà i llarg termini en un entorn canviant i incert.

n) Recollir de forma sistemàtica evidència sobre els darrers avenços i bones pràctiques en matèria de política econòmica de les economies de l'entorn.

o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 
data actualització (03/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya