Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Responsable

Sr.   Ferran Rodero Tomas

Càrrec

Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar, impulsar i liderar estratègies i actuacions de promoció econòmica i de suport a la competitivitat de l'economia catalana.

b) Impulsar i coordinar actuacions específiques de caire territorial amb entitats vinculades amb la promoció econòmica per tal de millorar l'entorn competitiu del teixit empresarial

c) Impulsar programes i projectes estratègics interdepartamentals en l'àmbit de la promoció econòmica, així com la col·laboració i l'actuació coordinada amb institucions i entitats públiques i privades per a la promoció econòmica, la innovació transformadora i la competitivitat de les empreses catalanes.

d) Promoure, impulsar i liderar estratègies i iniciatives per facilitar l'accés de les pimes a finançament i per facilitar l'establiment d'empreses a Catalunya.

e) Detectar necessitats de l'economia productiva de Catalunya i promoure i dissenyar estratègies i actuacions que hi donin resposta.

f) Planificar, elaborar i coordinar informes i estudis en matèria de promoció econòmica i de competitivitat territorial.

g) Coordinar les relacions amb institucions i entitats locals amb l'objectiu de maximitzar l'obtenció de fons destinats a projectes orientats a la promoció econòmica i la competitivitat de l'economia productiva.

h) Desenvolupar les línies d'actuació i instruccions necessàries per orientar l'execució dels fons estructurals i d'inversió europeus per garantir-ne una correcta absorció pel teixit productiu.

i) Promoure, en coordinació amb els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents en matèria de millora de la regulació normativa i, en general, amb altres òrgans amb competències concurrents, la creació d'entorns de regulació dels mercats favorables al creixement econòmic i a la competitivitat.

j) Fomentar, en coordinació amb els òrgans a què fa referència la lletra i), la millora de la regulació econòmica a la Generalitat de Catalunya mitjançant l'assessorament a les unitats impulsores, així com participar en iniciatives internacionals o estatals que tinguin com a objectiu la millora de la regulació econòmica.

k) Assessorar els departaments i les entitats dependents o vinculades amb la Generalitat de Catalunya en la reclamació de danys causats per il·lícits de competència.

l) Donar suport als departaments i a les entitats dependents o vinculades de la Generalitat de Catalunya per adaptar correctament a la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'estat els règims d'ajuts, les convocatòries d'ajuts i els ajuts individuals.

m) Coordinar la recollida d'informació dels règims d'ajuts de la Generalitat de Catalunya i notificar a l'òrgan corresponent de l'Estat tot tipus d'ajut públic que hagi de ser objecte de comunicació a la Unió Europea, d'acord amb el Decret 314/1990.

n) Participar en l'establiment de les directrius de l'Autoritat Catalana de la Competència i exercir el control de l'eficàcia i l'eficiència en relació amb el programa anual d'actuacions segons el que estableix l'article 1.4 de la Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència.

o) Impulsar, coordinar i liderar estratègies enfocades a potenciar l'economia col·laborativa a Catalunya, i establir un marc de confiança i competència lleial i regulada entre les diferents parts implicades amb l'objectiu de facilitar un entorn estable per al seu desenvolupament.

p) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 
data actualització (01/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya