Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Professionals de la Salut

Responsable

Sr.   Montserrat Gea i Sánchez

Càrrec

directora de la Direcció General de Professionals de la Salut

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
null / 93 551 39 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

b) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.

c) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests professionals duguin a terme.

d) Coordinar el procés d'elaboració de propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional de l'àmbit de la salut.

e) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel conseller o consellera.

En el desenvolupament de les seves funcions, la Direcció General de Professionals de la Salut actua en coordinació amb el Servei Català de la Salut en el marc dels òrgans de participació que estableix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

S'integren en el Departament de Salut, mitjançant la Direcció General de Professionals de la Salut, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:

a) Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

b) Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya.

c) Consell de la Professió Mèdica de Catalunya.

d) Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

e) Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya.
data actualització (05/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya