Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Polítiques Digitals

Responsable

Sra.   Georgina Tost i Faus

Càrrec

secretària de Polítiques Digitals

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici B
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
el 24 de desembre.
el 31 de desembre.

Funcions

 1. Impulsar el desplegament i la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits de la societat catalana.
 2. Impulsar i coordinar les polítiques de promoció del sector de les comunicacions electròniques i les tecnologies digitals, de manera coordinada amb el departament competent en polítiques d'empresa.
 3. Confeccionar i dirigir els programes estratègics de recerca i innovació referents a les tecnologies digitals, de manera coordinada amb els departaments competents en polítiques d’empresa i de recerca.
 4. Promoure la creació i el desplegament de les infraestructures digitals i de comunicacions electròniques adequades per fer arribar a la ciutadania, a les empreses i a les institucions públiques els serveis de connectivitat i d'accés als serveis digitals.
 5. Impulsar les polítiques d’atenció i relació amb la ciutadania.
 6. Planificar, gestionar, ordenar, inspeccionar i aplicar el règim sancionador en l'àmbit de la societat digital, de les infraestructures digitals i de les comunicacions electròniques, excloses les de radiodifusió.
 7. Identificar i coordinar les necessitats d'espectre radioelèctric dels serveis de la Generalitat de Catalunya davant dels òrgans competents en aquesta matèria.
 8. Impulsar la política d'infraestructures digitals, de comunicacions electròniques i de sistemes d'informació necessaris per satisfer les necessitats en aquesta matèria de l'Administració de la Generalitat i del sector públic institucional adscrit.
 9. Coordinar les necessitats dels departaments respecte a les relacions amb els prestadors de serveis i operadors de tecnologies digitals i comunicacions electròniques.
 10. Desenvolupar les relacions de l'Administració de la Generalitat amb els prestadors de serveis, els operadors d'infraestructures i d'altres agents, pel que fa a l'àmbit digital i de les comunicacions electròniques.
 11. Elaborar, dissenyar i executar els programes de desplegament d'infraestructures digitals i de comunicacions electròniques, a iniciativa pròpia, en coordinació amb altres administracions, o que corresponguin a iniciatives promogudes o finançades per programes europeus o estatals.
 12. Donar suport i assessorament als ens locals per a la coordinació, planificació i ordenament en matèria d'infraestructures digitals i de comunicacions electròniques.
 13. Establir un registre unificat d'usuaris per als sistemes d'identificació electrònica i els serveis de confiança que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.
 14. Promoure la creació d'infraestructures tecnològiques que facilitin el desplegament del vot electrònic en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb el departament competent en processos electorals.
 15. Dissenyar, conjuntament amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, les polítiques de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, i impulsar i establir els programes i les actuacions necessàries en la matèria, per mitjà del disseny i l'aprovació dels plans de ciberseguretat.
 16. Coordinar amb els departaments competents en matèria d'empresa i recerca l'impuls i les actuacions derivades de les polítiques digitals, de foment de la innovació, l'economia i la societat digital.
 17. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani. 


data actualització (10/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya