Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Polítiques Digitals

Responsable

Sr.   David Ferrer i Canosa

Càrrec

secretari de Polítiques Digitals

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
el 24 de desembre.
el 31 de desembre.

Funcions

A la Secretaria de Polítiques Digitals, amb rang de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

 1. Impulsar el desplegament i la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits de la societat catalana.
 2. Impulsar i coordinar les polítiques de promoció del sector de les comunicacions electròniques i les tecnologies digitals a Catalunya, de forma coordinada amb el departament competent en polítiques d'empresa.
 3. Confeccionar i dirigir els programes estratègics de recerca i innovació referents a les tecnologies digitals, de forma coordinada amb el departament competent en polítiques de recerca.
 4. Promoure la creació i el desplegament a Catalunya de les infraestructures digitals i de comunicacions electròniques adequades per fer arribar a la ciutadania, a les empreses i a les institucions públiques els serveis de connectivitat i d'accés als serveis digitals.
 5. Impulsar les polítiques d’atenció i relació amb la ciutadania.
 6. Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació, gestió, ordenació, regulació, inspecció i règim sancionador en l'àmbit de la societat digital, de les infraestructures digitals i de les comunicacions electròniques, excloses les de radiodifusió.
 7. Coordinar, juntament amb l'òrgan competent en la matèria, davant dels òrgans competents d'altres instàncies, les necessitats d'espectre radioelèctric dels serveis de la Generalitat de Catalunya.
 8. Impulsar la política d'infraestructures digitals, de comunicacions electròniques i de sistemes d'informació necessaris per satisfer les necessitats en aquesta matèria de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i organismes que en depenen.
 9. Coordinar els òrgans dels departaments que tinguin relació amb l'àmbit material propi de la Secretaria i, especialment, respecte a les relacions amb els prestadors de serveis i operadors de tecnologies digitals i comunicacions electròniques.
 10. Identificar les necessitats d'espectre radioelèctric dels serveis de la Generalitat de Catalunya amb els òrgans de les instàncies competents, en coordinació amb el departament competent en la matèria.
 11. Desenvolupar les relacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb els prestadors de serveis, els operadors d'infraestructures i d'altres agents, pel que fa a l'àmbit digital i de les comunicacions electròniques.
 12. Elaborar, dissenyar i executar els programes de desplegament d'infraestructures digitals i de comunicacions electròniques, a iniciativa pròpia, en coordinació amb altres administracions, o que corresponguin a iniciatives promogudes o finançades per programes europeus o estatals.
 13. Donar suport i assessorament als ens locals en matèria de coordinació, planificació i ordenament en matèria d'infraestructures digitals i de comunicacions electròniques.
 14. Establir un registre unificat d'usuaris per als sistemes d'identificació electrònica i els serveis de confiança que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.
 15. Promoure la creació d'infraestructures tecnològiques que facilitin el desplegament del vot electrònic en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb el departament competent en processos electorals.
 16. Dissenyar les polítiques de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, impulsant i establint els programes i les actuacions necessàries en la matèria, per mitjà del disseny i l'aprovació dels plans de ciberseguretat, i coordinant les funcions amb els organismes competents en la seva execució.
 17. Coordinar amb els àmbits competents en matèria d'empresa i recerca, l'impuls i les actuacions derivades de les polítiques digitals, de foment de la innovació, l'economia i la societat digital.
 18. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanda.data actualització (14/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya