Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Responsable

Sr.   David Ferrer i Canosa

Càrrec

secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 557 43 00

Funcions

Impulsar el desplegament i la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits de la societat catalana.
 
Impulsar el sector de les tecnologies digitals a Catalunya a través d'iniciatives orientades a incrementar-ne el valor afegit, fomentar-ne la recerca, la innovació i el coneixement especialitzat i coordinar les polítiques de promoció del sector TIC català.
 
Promoure la creació i el desplegament a Catalunya de les infraestructures digitals i de comunicacions electròniques adequades per fer arribar a la ciutadania, a les empreses i a les institucions públiques els serveis avançats de connectivitat i d'accés als serveis digitals.
 
Confeccionar i dirigir els programes estratègics de recerca i innovació referents a les tecnologies digitals avançades, impulsant i coordinant les polítiques i programes del Govern relatives a la promoció i desenvolupament de les tecnologies de ciutats intel·ligents (smartCities), les tecnologies de dades massives (bigdata) i les tecnologies del mòbil (mobile), entre altres
 
Dur a terme la coordinació dels òrgans dels departaments que tinguin relació amb l'àmbit material propi de la Secretaria i, especialment, respecte a les relacions amb els prestadors de serveis i operadors de tecnologies digitals i comunicacions electròniques.
 
Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació, gestió, ordenació, regulació, inspecció i règim sancionador dins de l'àmbit de la societat digital i de les comunicacions electròniques, excloses les de radiodifusió.
 
Promoure la creació d'infraestructures tecnològiques que facilitin el desplegament del vot electrònic en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
 
Dirigir la política d'infraestructures digitals, de telecomunicacions i de sistemes d'informació necessaris per satisfer les necessitats en aquesta matèria de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i organismes que en depenen.
 
Participar en el disseny de les polítiques de govern digital.
 
Dissenyar i dirigir les polítiques de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, impulsant i establint els programes i les actuacions necessàries en la matèria per mitjà del disseny i l'aprovació dels plans de ciberseguretat, coordinant les funcions amb els organismes adscrits a la Secretaria atenent les seves funcions.
 
Ordenar la prestació de la ciberseguretat en els serveis d'identificació electrònica, i d'identitat i confiança digital a Catalunya.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
També són funcions de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital les polítiques de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital, de servei d'identificació electrònica, d'identitat i confiança digital, en l'àmbit del sector públic de les administracions públiques catalanes, sens perjudici de les competències de les administracions locals. En aquest sentit, se li atribueix la competència en la confecció i la direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives, les tecnologies del mòbil i a la creació d'infraestructures tecnològiques que facilitin el desplegament del vot electrònic, sens perjudici de les competències que corresponguin al departament competent en matèria de govern obert i processos electorals.data actualització (27/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya