Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies

Responsable

Sr.   Oriol Amorós i March

Càrrec

secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 11 55
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La persona titular de la Secretaria General, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les funcions corresponents a l'àmbit sectorial de treball que li atribueix aquest Decret, així com totes les que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

En l'àmbit sectorial de treball, la Secretaria General té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius sobre les polítiques laborals, inspecció de treball i treball.
b) Planificar i dirigir les polítiques en matèria de relacions laborals i inspecció de treball, i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en la matèria.
c) Impulsar i promoure iniciatives en matèria de relacions laborals i treball que siguin d'interès per a l'economia catalana.
d) Vetllar per la coordinació de les polítiques i les accions dels diferents departaments de la Generalitat en les matèries pròpies de l'àmbit sectorial de treball.
e) Dirigir i coordinar les unitats orgàniques que en depenen, així com dur a terme la direcció estratègica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
f) Resoldre sobre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.
g) Planificar i impulsar programes específics d'igualtat d'oportunitats en el treball com un element imprescindible per a la qualitat i la competitivitat laborals.
h) Emetre les resolucions per a l'homologació d'entitats o programes en el marc dels programes per a la igualtat d'oportunitats en el treball.
i) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el conseller o consellera li pugui delegar.


data actualització (22/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya