Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Departament de Drets Socials

Responsable

Hble. Sra.   Violant Cervera i Gòdia

Càrrec

consellera del Departament de Drets Socials

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00 / 93 483 11 11
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Horari d'hivern
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dijous, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat):
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.Funcions

Les funcions i competències del Departament de Drets Socials són:

a) Les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, inclosa la Renda Garantida de Ciutadania.

b) La política de joventut.

c) La política de la gent gran.

d) Les famílies, la infància i l'adolescència.

e) L'acolliment i les adopcions.

f) La política de les persones amb discapacitat i dependències.

g) Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.

h) Les polítiques d'inclusió social de les persones amb discapacitat i les polítiques de dependència.

i) L'acció comunitària.

j) La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials.

k) La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.

l) Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Resta adscrit al Departament de Drets Socials l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

L'atribució de competències en matèria de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, la política de la gent gran, la política de les persones amb discapacitat i dependències i dels equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials, s'entén sens perjudici de les competències que en aquestes matèries es puguin atribuir al Departament de Salut.

 
data actualització (13/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya