Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Responsable

Hble. Sr.   Chakir El Homrani Lesfar

Càrrec

conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00 / 93 483 11 11
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Horari d'hivern
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dijous, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat):
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.Funcions

Les funcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies són:

 • Les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials.
 • Les polítiques d'igualtat, les d'accessibilitat, la igualtat efectiva en el treball així com les de garanties de drets i no-discriminació.
 • La política de joventut.
 • La política de la gent gran.
 • Les famílies, la infància i l'adolescència.
 • La política d'immigració, refugi i suport a la migració catalana.
 • La política de gais, lesbianes, transgèneres i intersexuals.
 • L'acolliment i les adopcions.
 • La política de les persones amb discapacitat i dependències.
 • Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.
 • Les polítiques per a la inclusió social.
 • L'acció comunitària.
 • La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials.
 • La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.
 • Les relacions laborals i la inspecció de treball.
 • Les polítiques d'ocupació i la intermediació laboral. Pel que fa a la qualificació professional, les competències s'exerciran en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals, assignat al Departament d'Educació.
 • L'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa.
 • Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
data actualització (13/04/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya