Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Departament de Drets Socials

Responsable

Hble. Sr.   Carles Campuzano i Canadés

Càrrec

conseller del Departament de Drets Socials

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00 / 93 483 11 11
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Horari d'hivern
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dijous, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat):
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.Funcions

Les funcions del Departament de Drets Socials són:

 • Les polítiques de serveis, prestacions i proteccions socials, inclosa la Renda Garantida de Ciutadania i sens perjudici de les competències que sobre la determinació de l'ocupabilitat i les polítiques d'ocupació i inserció laboral de les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania corresponen al departament competent en matèria d'ocupació.
 • La política de joventut.
 • La política de la gent gran.
 • Les famílies, la infància i l'adolescència.
 • L'acolliment i les adopcions.
 • La política de les persones amb discapacitat i dependències.
 • Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.
 • Les polítiques d'inclusió social, d'accessibilitat i les polítiques de dependència.
 • L'acció comunitària.
 • La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials.
 • El tercer sector, la sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.

Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions. Sense perjudici dels òrgans i organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament de Drets Socials l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

L'atribució de competències en matèria de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials i dels equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials s'entén sens perjudici de les competències que en aquestes matèries es puguin atribuir al Departament de Salut i al Departament d'Igualtat i Feminismes.

L'atribució de competències en matèria de política de la gent gran i de la política de les persones amb discapacitat i dependències s'entén sens perjudici de les competències que en aquestes matèries es puguin atribuir al Departament de Salut.

 data actualització (11/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya