Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Departament d'Economia i Hisenda

Responsable

Hble. Sr.   Jaume Giró i Ribas

Càrrec

conseller d'Economia i Hisenda

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 10
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Dies amb horari especial (si coincideixen en dissabte o festiu, l'oficina romandrà tancada)
el 5 de gener, de 9 a 14 h.
el 23 d'abril, de 9 a 14 h.
el 24 de setembre, de 9 a 14 h.
el 31 de desembre, de 9 a 14 h.


de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Observacions


Aquesta oficina atén exclusivament amb cita prèvia. Podeu demanar la cita prèvia pels canals següents:

  Funcions

  La política econòmica.

  Les entitats de crèdit.

  El mercat de valors.

  El deute públic i la tutela financera dels ens locals.

  La promoció i la defensa de la competència.

  Els programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.

  El sector assegurador.

  Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.

  El control economicofinancer i la comptabilitat.

  L'establiment dels criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions.

  La supervisió del sector públic adscrit a la Generalitat de Catalunya i el seguiment de la seva activitat per vetllar per l'adequat compliment de la normativa econòmica i pressupostària.

  La gestió de les despeses de personal.

  El patrimoni de la Generalitat.

  La gestió dels tributs.

  El joc i les apostes.

  La licitació de les infraestructures de Catalunya.

  L'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.

  La difusió de l'activitat del Govern de la Generalitat, i la gestió i comunicació corporativa i institucional de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic.

  Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
  data actualització (14/07/2021)
  Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya