Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pol Pérez i Sust

Càrrec

coordinador de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions li corresponen les funcions següents:
a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies de les TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria de TIC i de ciberseguretat.
b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director de les TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria de TIC i de ciberseguretat.
c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions de TIC del Departament derivades del Pla director de les TIC, així com supervisar la gestió de TIC de les entitats adscrites al Departament i donar-los suport sobre això.
d) Garantir la prestació dels serveis de TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com del manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllant per l'adequada implantació en el Departament.
e) Identificar estratègies d'evolució i innovació i proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i també col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.
f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa, per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.
g) Garantir la preservació del coneixement estratègic i del coneixement funcional de les TIC del Departament com a un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària sobre això.
h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar-ne periòdicament la situació al Departament.
i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de forma preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
j) Desplegar i coordinar les actuacions que estableix el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment del marc normatiu vigent.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (02/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya