Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Inspecció de Farmàcia

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Cristina Rodríguez de Aysa

Càrrec

cap del Servei d'Inspecció de Farmàcia

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 64 08
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar un pla estratègic anual d'auditories dels centres, serveis i establiments farmacèutics assistencials.
b) Planificar, coordinar i supervisar les visites d'inspecció preventives i extraordinàries als centres, serveis i
establiments d'assistència farmacèutica i altres establiments sanitaris en l'àmbit d'actuació de la Subdirecció
General, i proposar les mesures de millora o de modificació que siguin necessàries.
c) Coordinar les actuacions d'inspecció d'assistència sanitària en el territori.
d) Tramitar i executar en la seva fase final els expedients d'obertura, canvi de titularitat, modificació i
tancament relatius a centres, serveis i establiments d'assistència farmacèutica.
e) Rebre, analitzar, investigar i canalitzar les denúncies o reclamacions relacionades amb les actuacions
irregulars dels centres, serveis i establiments farmacèutics assistencials, així com instruir, si escau, els
expedients administratius corresponents.
f) Assessorar els centres, serveis, professionals sanitaris i usuaris que ho sol·licitin sobre temes
administratius de normativa i de bones pràctiques professionals farmacèutiques.
g) Realitzar les actuacions administratives i de control relacionades amb el compliment de la normativa sobre
estupefaents i medicaments d'especial control en els centres, serveis i establiments d'assistència farmacèutica.
h) Confeccionar i mantenir els sistemes d'informació de riscos potencials en l'àmbit de les prestacions
farmacèutiques.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (18/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya