Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Qualitat i Seguretat dels Pacients i Bioètica

    Organigrama

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar el desenvolupament de l'estratègia en matèria de seguretat dels pacients.
b) Impulsar l'elaboració del mapa de riscos en matèria de seguretat dels pacients del sistema sanitari i mantenir-lo
actualitzat.
c) Impulsar l'elaboració de projectes en matèria seguretat dels pacients, supervisar-los i fer-ne el seguiment.
d) Promoure la participació del sector sanitari en la cultura de la seguretat dels pacients.
e) Col·laborar en la realització de l'anàlisi de les dades sobre percepció de la qualitat dels serveis sanitaris
públics i privats.
f) Vetllar, com a autoritat sanitària, per l'aplicació als centres sanitaris públics i privats de les recomanacions
de millora assistencial, promoció de la qualitat i idoneïtat en la presa de decisions clíniques en els processos
assistencials.
g) Promoure la formació continuada dels professionals per tal d'universalitzar les pràctiques excel·lents i la
cultura de seguretat clínica.
h) Facilitar els fluxos d'informació entre la Direcció General i altres òrgans del Departament de Salut i entitats
adscrites que requereixin dades o les hagin de facilitar.
i) Donar suport als sistemes d'avaluació interna i de rendició de comptes de la Direcció General.
j) Contribuir a l'anàlisi i el posicionament en les controvèrsies bioètiques que es plantegen als diferents nivells
assistencials mitjançant les estructures i els òrgans adients de què disposa el Departament.
k) Donar suport tècnic i administratiu al Comitè de Bioètica de Catalunya
l) Dur a terme l'anàlisi dels resultats del procés d'acreditació per a la millora contínua dels requisits tècnics i
dels criteris de decisió per acreditar els centres.
m) Definir els criteris per a l'autorització i renovació de l'autorització de funcionament de les entitats
avaluadores o òrgans avaluadors del model d'acreditació, ja siguin propis o externs.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (25/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya