Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Mompart Penina

Càrrec

sub-directora general de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari li corresponen les funcions següents:
a) Analitzar i estudiar la utilització dels serveis sanitaris i sociosanitaris d'utilització pública.
b) Participar en l'establiment dels criteris dels sistemes d'autorització, registre i acreditació dels centres sanitaris.
c) Definir i actualitzar la cartera de serveis de provisió pública i establir els criteris per a l'operativització de la cartera de serveis a escala territorial.
d) Impulsar les estratègies de desenvolupament de serveis d'acord amb el Pla de salut de Catalunya.
e) Analitzar la qualitat i la relació cost-efectivitat dels diferents models d'ordenació dels serveis.
f) Establir els criteris per a la reordenació dels serveis per respondre a les necessitats de la població i fer efectiva l'adequació del model assistencial d'acord amb els principis del Pla de salut de Catalunya.
g) Definir els objectius estratègics de la prestació de serveis de cobertura pública que orienten la compra de serveis que du a terme el Servei Català de la Salut.
h) Analitzar els resultats de l'avaluació dels serveis de cobertura pública que fa el Servei Català de la Salut, per tal d'efectuar el seguiment dels objectius estratègics que recull el Pla de salut de Catalunya.
i) Dissenyar i actualitzar el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya, monitorar-ne el desenvolupament i facilitar-ne el desplegament al territori.
j) Elevar al director general les propostes de noves línies estratègiques i criteris de planificació dels serveis del Mapa sanitari.
k) Analitzar el desenvolupament dels plans funcionals dels centres sanitaris, i col·laborar-hi, tot això en consonància amb les directrius del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.
l) Impulsar el desenvolupament de recomanacions i criteris per a l'orientació dels serveis sanitaris, d'acord amb les previsions de la política sanitària i en col·laboració amb altres institucions i organismes del Departament de Salut.
m) Promoure i coordinar estudis d'anàlisi de les necessitats dels serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública.
n) Coordinar les relacions amb els organismes estatals amb responsabilitat en l'àmbit de la cartera de serveis, mapes sanitaris i altres àmbits relacionats.
o) Dissenyar, gestionar i difondre els registres d'informació sanitària necessaris amb objectius de serveis sanitaris i sociosanitaris.
p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
 data actualització (24/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya