Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Assistència Jurídicoadministrativa

    Organigrama

Responsable

Sr.   Rafael de Oleza i Serra de Gayeta

Càrrec

Responsable

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 64 25
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A l'Àrea d'Assistència Juridicoadministrativa, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:
a) Assessorar jurídicament, sota la coordinació de l'Assessoria Jurídica del Departament, els seus superiors jeràrquics i el conjunt d'òrgans del Departament de Salut en matèria de recerca i innovació en el marc dels diferents plans estratègics de recerca i innovació de la Direcció General.
b) Dur a terme el manteniment de la informació relativa a la composició i titularitat dels òrgans col·legiats superiors de govern, a les seves activitats i a la normativa reguladora de les entitats del sector públic de recerca i innovació en salut, en coordinació amb aquestes entitats i amb els altres òrgans del Departament competents en la matèria.
c) Vetllar per l'adequació al marc jurídic general de les disposicions estatutàries de les entitats de recerca i innovació en salut.
d) Donar suport i assistència juridicoadministrativa en les actuacions d'ordenació i coordinació del sector públic de recerca i innovació en salut.
e) Garantir l'adequada elaboració i execució jurídica administrativa del procés de convocatòries d'ajuts del Departament de Salut per al foment de la recerca i la innovació.
f) Garantir l'adequada elaboració i execució jurídica administrativa del procés dels contractes programa subscrits amb els centres de recerca que reben finançament del Departament de Salut.
g) Garantir l'adequada elaboració i execució jurídica administrativa del procés de convenis de col·laboració subscrits amb agents externs per a la gestió dels processos d'avaluació.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

data actualització (28/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya