Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades

Responsable

Sra.   Laia Muñoz Bover

Càrrec

coordinadora del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades

Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Les funcions del Comitè són les següents:
 • Deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l'orientació general en matèria d'acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.
 • Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins l'àmbit d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.
 • Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes en matèria d'acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.
 • Formular propostes i recomanacions per millorar l'acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.
 • Esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es puguin plantejar en matèria d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.
 • Qualsevol altra funció que li pugui encomanar la persona titular del departament competent en matèria d'immigració, relacionada amb les matèries pròpies del Comitè.

Components

El Comitè té la composició següent:

1) La presidència, que correspon a la persona titular del departament competent en matèria d'immigració, que pot delegar en un alt càrrec del departament.
2) Les vocalies següents:
 • El director general d'Immigració.
 • Dos representants més del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'immigració.
 • Un representant de la resta de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Dos representants de les organitzacions associatives d'ens locals més representatives de Catalunya.
 • Un representant de cada diputació de Catalunya.
 • Un representant de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Un representant del Consell de l'Advocacia Catalana.
 • Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • Un màxim de nou representants d'entitats especialitzades en matèria d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.
 • Un coordinador o coordinadora, que actua d'acord amb les línies d'actuació que estableix el Comitè i que ha de vetllar per l'impuls i l'execució dels acords del Comitè amb les funcions que es determinen en el present Acord.
 • Un secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot, designat per la presidència de la Comissió, d'entre els funcionaris del departament competent en matèria d'immigració.


data actualització (24/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya