Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Seguretat Viària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ana Maria Pinto i Piera

Càrrec

subdirectora general de Seguretat Viària

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible


Funcions

Elaborar la proposta del Pla català de seguretat viària i els plans d'activitats en matèria de trànsit i seguretat viària.

Elaborar, executar i supervisar, si escau, estudis, informes, treballs tècnics i projectes de recerca en l'àmbit del trànsit i la seguretat viària.

Participar en els projectes europeus relacionats amb el trànsit i la seguretat viària i promoure l'intercanvi de coneixements amb organismes i entitats nacionals i internacionals.

Col·laborar en la definició de les directrius de vigilància i control del trànsit adreçades a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i a les policies locals de Catalunya.

Coordinar les actuacions de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i de les subcomissions que en depenen.

Donar suport tècnic al Comitè de Direcció del Trànsit i als altres òrgans col·legiats competents en matèria de seguretat viària.

Analitzar, explotar i avaluar les dades estadístiques i els indicadors de seguretat viària i mobilitat.

Coordinar l'organització de congressos, jornades i conferències en matèria de trànsit i seguretat viària.

Donar suport al director del Servei Català de Trànsit en l'àmbit de les relacions interadministratives i amb altres institucions públiques o privades.

Supervisar la implementació de les directives i recomanacions de la Unió Europea en matèria de trànsit i seguretat viària i coordinar la participació del Servei en els projectes i programes internacionals sobre aquesta matèria.

Establir criteris per a la tramitació dels expedients administratius relatius a escoles particulars de conductors i centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors, així com la coordinació dels serveis territorials en aquesta matèria.

Dirigir i coordinar els processos de formació i acreditació de les persones amb funcions docents o que ocupen la direcció d'escoles particulars de conductors.

Supervisar les diferents actuacions en matèria d'educació, prevenció i divulgació de la seguretat viària i coordinar la producció editorial del Servei Català de Trànsit.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
data actualització (13/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya