Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Seguretat Viària

    Organigrama

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar la proposta del Pla català de seguretat viària i els plans d'activitats en matèria de trànsit i seguretat viària.

Elaborar, executar i supervisar, si escau, estudis, informes, treballs tècnics i projectes de recerca en l'àmbit del trànsit i la seguretat viària.

Participar en els projectes europeus relacionats amb el trànsit i la seguretat viària i promoure l'intercanvi de coneixements amb organismes i entitats nacionals i internacionals.

Col··laborar en la definició de les directrius de vigilància i control del trànsit adreçades a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i a les policies locals de Catalunya.

Coordinar les actuacions de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i de les subcomissions que en depenen.

Donar suport tècnic al Comitè de Direcció del Trànsit i als altres òrgans col·legiats competents en matèria de seguretat viària.

Analitzar, explotar i avaluar les dades estadístiques i els indicadors de seguretat viària i mobilitat.

Coordinar l'organització de congressos, jornades i conferències en matèria de trànsit i seguretat viària.

Donar suport al director del Servei Català de Trànsit en l'àmbit de les relacions interadministratives i amb altres institucions públiques o privades.

Supervisar la implementació de les directives i recomanacions de la Unió Europea en matèria de trànsit i seguretat viària i coordinar la participació del Servei en els projectes i programes internacionals sobre aquesta matèria.

Establir criteris per a la tramitació dels expedients administratius relatius a escoles particulars de conductors i centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors, així com la coordinació dels serveis territorials en aquesta matèria.

Dirigir i coordinar els processos de formació i acreditació de les persones amb funcions docents o que ocupen la direcció d'escoles particulars de conductors.

Supervisar les diferents actuacions en matèria d'educació, prevenció i divulgació de la seguretat viària i coordinar la producció editorial del Servei Català de Trànsit.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (06/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya