Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Emprenedoria i Formació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pere Condom Vilà

Càrrec

cap de l'Àrea d'Emprenedoria i Formació (e.f)

Adreça
Passeig de Gràcia, 129
Població
08008  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar i dissenyar els plans i programes de difusió per la consolidació de la cultura i el foment de l'esperit emprenedor i l'autoocupació a Catalunya.
b) Elaborar les eines i els instruments per a la promoció de la creació d'empreses.
c) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.
d) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.
e) Fer l'anàlisi d'experiències en el marc europeu sobre programes de suport a l'emprenedoria i la formació per tal d'implementar noves estratègies en el model català.
f) Col·laborar en les actuacions d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions o organismes, relacionades amb l'emprenedoria, l'autoocupació i la formació empresarial.
g) Coordinar i supervisar l'oferiment de serveis als emprenedors, assessorant en la creació i consolidació de les empreses.
h) Assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació, en matèria d'emprenedoria.
i) Elaborar programes de formació de foment de les iniciatives empresarials.
j) Elaborar programes de formació continua per a emprenedors per tal de potenciar el talent i la visió estratègica, promovent la innovació i la competitivitat.
k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (03/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya