Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Emprenedoria i Formació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ana Miquel Planas

Càrrec

Cap de l'Àrea d'Emprenedoria i Formació

Adreça
Passeig de Gràcia, 129
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 96 02
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar i dissenyar els plans i programes de difusió per la consolidació de la cultura i el foment de l'esperit emprenedor i l'autoocupació a Catalunya.

b) Elaborar les eines i els instruments per a la promoció de la creació d'empreses.

c) Elaborar les eines i els instruments per a la promoció de l'emprenedoria de les dones.

d) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i d'ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

e) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

f) Fer l'anàlisi d'experiències en el marc europeu sobre programes de suport a l'emprenedoria i la formació per

tal d'implementar noves estratègies en el model català. g) Col·laborar en les actuacions d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions o organismes, relacionades amb l'emprenedoria, l'autoocupació i la formació empresarial.

h) Coordinar i supervisar l'oferiment de serveis als emprenedors, assessorant en la creació i consolidació de les empreses i transmissió empresarial en coordinació amb la Direcció General d'Indústria i) Assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació, en matèria d'emprenedoria.

j) Elaborar programes de formació de foment de les iniciatives empresarials.

k) Elaborar programes de formació per a emprenedors per tal de potenciar el talent i la visió estratègica, promovent la innovació i la competitivitat.

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (26/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya