Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Gestió i Coordinació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Lapeña i Carbonell

Càrrec

cap de l'Àrea de Promoció i Coordinació (e.f.)

Adreça
Plaça d'Eusebi Güell, 4-5
Població
08034  Barcelona
Telèfon
932055001

Funcions

L'Àrea de Gestió i Coordinació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració del Pla de treball anual de l'Institut i fer el seguiment del seu desenvolupament.
b) Donar suport a la protocol·lització dels mecanismes de relació amb institucions i organitzacions en matèria de seguretat i salut laboral.
c) Coordinar la gestió dels assumptes i els expedients administratius dins l'àmbit de les seves competències.
d) Donar suport organitzatiu al desenvolupament de les actuacions de l'Institut.
e) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual de l'Institut, així com el control i la gestió econòmics.
f) Elaborar els expedients de compres i contractacions de l'Institut, i fer-ne el seguiment de la gestió, en col·laboració amb la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral i la Direcció de Serveis, i d'acord amb els seus criteris.
g) Coordinar i supervisar la tramitació dels expedients de règim comptable i elaborar la proposta de despesa de l'Institut.
h) Gestionar i tramitar els ajuts a les organitzacions sindicals i empresarials relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
i) Gestionar els assumptes del personal adscrit a l'Institut, en coordinació amb la Direcció de Serveis.
j) Coordinar la gestió dels registres, dels arxius i dels fons documentals de l'Institut al territori.
k) Elaborar, proposar i coordinar la formació interna del personal de l'Institut.
l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (14/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya