Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Planificació i Coordinació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Miguel Ángel Catalinas i Garcés

Càrrec

cap de l'Àrea de Planificació i Coordinació (e.f.)

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A l'Àrea de Planificació i Coordinació, li corresponen les funcions següents en l'àmbit sectorial de treball:

a) Coordinar l'elaboració del Pla departamental i el Pla de Govern, així com fer el seguiment i el control de la implementació respecte de les unitats implicades, d'acord amb les indicacions del Gabinet Tècnic.

b) Coordinar l'elaboració d'indicadors i el seguiment del quadre de comandament en l'àmbit sectorial de treball.

c) Coordinar l'execució de les actuacions i dels plans estratègics, en col·laboració amb les unitats que en depenen i en coordinació amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i la informació en les matèries que són competència de l'àmbit sectorial de treball, en coordinació amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.

e) Coordinar la resposta a les iniciatives parlamentàries en l'àmbit de treball, en coordinació amb l'Oficina de Relacions Institucionals.

f) Donar suport i assistència en les relacions amb altres institucions responsables en matèria de treball.

g) Coordinar les activitats de protocol dels actes organitzats per la Secretaria de Treball, així com les de les visites territorials o institucionals en les quals participa.

h) Coordinar l'actuació en matèria de gestió del coneixement i de transversalitat de la informació, amb l'objectiu de millorar els serveis que es presten a la ciutadania, a les empreses i a les organitzacions, amb criteris d'eficàcia i eficiència.

i) Preparar, estudiar i tramitar la documentació necessària per redactar l'avantprojecte del pressupost anual de la Secretaria de Treball, en coordinació amb la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic.

j) Fer el control pressupostari i el seguiment de l'execució del pressupost de la Secretaria de Treball, en coordinació amb la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (18/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya