Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Planificació i Transparència

    Organigrama

Responsable

Sr.   Daniel Jordà Martínez

Càrrec

cap de l'Àrea de Planificació i Transparència (e.f.)

Adreça
Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)
Població
08008  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i entitats adscrites, i fer el seguiment i valorar l'acció de Govern en els programes i les actuacions dels àmbits de competència del Departament.
b) Supervisar la planificació i el seguiment de l'acció de Govern i dels programes interdepartamentals en què participa el Departament.
c) Elaborar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i impulsar la cultura de l'avaluació entre les unitats del Departament.
d) Impulsar i supervisar l'avaluació de les polítiques i actuacions que es realitzen en matèries objecte de les competències del Departament, i els informes d'impacte.
e) Establir les directrius per a la implementació de les mesures i actuacions en matèria de transparència en el Departament i fer-ne el seguiment de l'aplicació.
f) Coordinar els procediments interns i formular propostes organitzatives encaminades a complir els principis vigents en matèria de transparència, en coordinació amb l'Àrea d'Organització i Administració Electrònica.
g) Vetllar pel compliment dels principis de transparència a les entitats i els organismes autònoms adscrits al Departament, fent-ne el seguiment.
h) Impulsar línies de treball d'informació i formació al personal en matèria de transparència.
i) Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de transparència.
j) Coordinar la programació i el seguiment de fons europeus.
k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.



data actualització (03/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya