Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Daniel Jordà i Martínez

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic (e.f)

Adreça
Passeig de Gràcia, 105
Població
08008  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar informes de conjuntura a partir de la integració de dades orientades a la presa de decisions i a la difusió externa.

b) Coordinar, elaborar i impulsar estudis tècnics i estadístiques en les matèries que són competència del Departament, i fer-ne el seguiment.

c) Fer el seguiment de la informació que sigui rellevant per a l'elaboració d'estadístiques, anàlisis, estudis i prospectives sobre els àmbits competencials del Departament.

d) Assessorar les diferents unitats directives del Departament en les actuacions d'anàlisi i prospectiva que desenvolupin en l'àmbit de la seva competència.

e) Canalitzar les relacions en matèria estadística objecte de les competències del Departament amb l'Institut d'Estadística de Catalunya, el Centre d'Estudis d'Opinió i altres organismes oficials.

f) Coordinar els observatoris i les unitats de prospectiva sectorials del Departament.

g) Supervisar la difusió per mitjà dels diferents canals de comunicació de les estadístiques, estudis i informes corresponents a l'àmbit competencial del Departament.

h) Formular propostes en matèria de polítiques sectorials competència del Departament i col·laborar en el disseny de propostes de canvis estratègics.

i) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i entitats adscrites, i fer el seguiment i valorar l'acció de Govern en els programes i les actuacions dels àmbits de competència del Departament.

j) Supervisar la planificació i el seguiment de l'acció de Govern i dels programes interdepartamentals en què participa el Departament.

k) Elaborar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i impulsar la cultura de l'avaluació entre les unitats del Departament.

l) Impulsar i supervisar l'avaluació de les polítiques i actuacions que es realitzen en matèries objecte de les competències del Departament, i els informes d'impacte.

m) Coordinar la programació i el seguiment de fons europeus.

n) Coordinar l'elaboració i execució del Pla de publicacions del Departament i fer-ne el seguiment.

o) Actuar com a unitat responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

p) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (20/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya