Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Suport de l'Oficina de Protocol

    Organigrama

Responsable

Sra.   Eva Provencio Roig

Càrrec

responsable de Suport de l'Oficina de Protocol

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Organitzar, d'acord amb el cap de l'Oficina de Protocol, l'agenda d'actes del conseller.

Planificar els actes, les audiències, les visites i els viatges protocol·laris del conseller i fer-ne el seguiment.

Coordinar la realització dels actes del conseller amb tots els estaments, ja siguin de l'Administració de l'Estat, de la Generalitat, de les entitats municipals, o amb qualsevol altra institució pública o privada.

Elaborar i tramitar les invitacions als actes departamentals i del conseller.

Mantenir la base de dades d'actes de l'Oficina de Protocol i la seva base de dades de contactes telefònics, adreces i correus electrònics.

Controlar la correspondència dels actes oficials adreçats al conseller i responsabilitzar-se de la seva resposta adequada (agraïment, excusa, felicitació, etc.).

Informar dels actes protocol·laris del conseller.

Coordinar i organitzar amb els directors generals de les unitats orgàniques del Departament els actes que el conseller els delegui.

Fer el seguiment dels actes delegats del conseller als diferents nivells jeràrquics del Departament per accelerar la informació i l'organització.

Fer el seguiment dels compromisos acordats en els actes i transferir aquesta informació al seu cap i al Gabinet del Conseller.

Gestionar els actes en els quals el conseller ha excusat l'assistència.

Tramitar les cartes de caràcter protocol·lari adreçades al conseller.

Coordinar els aspectes logístics de les reunions i audiències del conseller.

Gestionar la bústia de l'Oficina de Protocol.

Elaborar informes i fer estadístiques de control dels actes.

Qualsevol altra funció que, per indicació del superior jeràrquic, li sigui encomanada per tal d'afavorir el desenvolupament correcte de la seva tasca.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

data actualització (19/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya