Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials ''La Sopa''


Adreça
Carrer de la Claveria, 5
Població
17004  Girona
Telèfon
972 204 250
Fax
972 206 195

Observacions

L'àmbit territorial del Consorci, és el de les Entitats Locals que participen en el Consorci, amb especial atenció a l'àrea urbana de Girona.

Funcions

El Consorci té, en termes generals, la finalitat de prestar serveis de caràcter social i assistencial a la població sense sostre, mancada d'habitatge o en situació de pobresa severa o exclusió, en la forma i els termes que en cada moment consideri necessari i adient la Junta General.

També és finalitat del Consorci l'estudi de necessitats quant a la població i als serveis de caràcter i naturalesa similar, i fomentar la conscienciació de la població en general en relació amb aquest àmbit d'intervenció social.

El Consorci té com a objectius i funcions específiques els següents:
 1. Prestar un servei d'acollida a persones en situació de necessitat o amb dificultats especials per a la seva autonomia conòmica i social.
 2.  Realitzar una intervenció que compagini l'assistència amb la reinserció i la promoció de l'autonomia personal.
 3. Establir una cooperació eficaç amb els altres serveis i recursos del territori per fer front a la multidimensionalitat que presenten les situacions ateses, en aspectes socials, sanitaris, laborals, legals i d'habitatge.
 4. Assegurar els recursos suficients per al manteniment dels serveis dependents del Consorci i per a aquells que es consideri que cal promoure.
 5. Administrar i intervenir les ajudes, subvencions i participacions que per part d'organismes o activitats públiques o privades, obtingui o es concedeixin al Consorci per al compliment de les seves finalitats.
 6. Administrar el patrimoni que les institucions que s'integren en el Consorci adscriguin per al compliment de les finalitats, així com també tots aquells altres béns que actualment o en el futur s'incorporin al Consorci, i són a càrrec seu totes les despeses que ocasioni el funcionament dels serveis.
 7. Qualsevol altre tipus de funcions relacionades, directament o indirectament, amb les finalitats del Consorci.

Components

Els òrgans del Consorci són els següents:
 • La Junta General
 • Presidència i Vicepresidència
 • Comitè executiu
 • Direcció
El Consorci està integrat per l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Salt, el Consell Comarcal del Gironès, la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Benestar Social i Família, el Bisbat de Girona, Caritas Diocesana de Girona, la Fundació Bisbe Tomàs de Lorenzana, Creu Roja i la Federació del Voluntariat Social a Girona.

El nombre de membres del Consorci pot ser ampliat per l'adhesió d'altres administracions públiques o d'entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic concurrents amb les del present Consorci.


data actualització (22/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya