Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de la Discapacitat de Catalunya

Responsable

Sra.   Anna Brescó i Augé

Càrrec

secretària del Consell de la Discapacitat de Catalunya

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell de la Discapacitat de Catalunya té la funció de deliberar sobre l'orientació de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, en les matèries de:
 1. Eradicar la discriminació en tots els àmbits.
 2. Promoure la igualtat d'oportunitats, de tracte i respecte, per avançar cap a una societat més inclusiva i solidària.
 3. Promoure l'autonomia personal, social i laboral.
 4. Impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida quotidiana.
 5. Fomentar l'apoderament de la persona i la seva família.
 6. Garantir l'exercici dels drets i les llibertats fonamentals.
 7. Impulsar mesures d'acció positiva suplementàries a favor de les dones amb discapacitat.
 8. Qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d'actuació, li sigui atribuïda per disposició legal o reglamentària.
També ha d'incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les seves funcions i fer el seguiment i validació permanents de l'ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors utilitzats per a desenvolupar les polítiques, els projectes i els programes proposats.

Components

El Consell de la Discapacitat de Catalunya està integrat per la presidència, dues vicepresidències, 25 vocalies i per la secretaria:

Presidència: el president de la Generalitat de Catalunya.

Vicepresidències:
 • Vicepresidència primera: la persona titular del departament competent en matèria de discapacitat.
 • Vicepresidència segona: el president o la presidenta de la plataforma de tercer nivell constituïda a Catalunya en l'àmbit de la discapacitat.
Vocalies permanents:

A) 13 vocalies en representació de l'Administració de la Generalitat, designades per la persona titular de cada un dels departaments en els àmbits següents, amb rang orgànic mínim de director o directora general:
 • 2 de l'àmbit de la discapacitat.
 • 1 de l'àmbit d'administracions públiques.
 • 1 de l'àmbit de cultura.
 • 1 de l'àmbit d'economia.
 • 1 de l'àmbit d'educació.
 • 1 de l'àmbit de presidència.
 • 1 de l'àmbit de la seguretat ciutadana.
 • 1 de l'àmbit de justícia.
 • 1 de l'àmbit de salut.
 • 1 de l'àmbit de treball.
 • 1 de l'àmbit de política territorial.
 • 1 de l'àmbit de les polítiques de desenvolupament rural.
B) 2 vocalies en representació de les organitzacions associatives d'ens locals més representatives de Catalunya, amb categoria d'electes, designades per les mateixes entitats.

C) 10 vocalies en representació d'entitats representatives de les persones amb discapacitat, designades a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de discapacitat. En relació amb les entitats del sector, aquestes han de formar part de la plataforma de tercer nivell constituïda a Catalunya en l'àmbit de la discapacitat.

D) Secretaria: actua com a secretari o secretària una persona adscrita al departament competent en matèria de discapacitat, nomenat per la persona titular del mateix departament. Es nomena un secretari o secretària titular i un o una suplent.


data actualització (02/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya