Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Junta Central de Directors de Catalunya d'Ensenyament Secundari


Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

Funcions consultives i d'assessorament a les direccions generals i òrgans actius de l'administració educativa, mitjançant l'elaboració d'estudis i l'emissió de propostes i informes en totes aquelles matèries que facin referència a temes educatius d'ensenyament secundari.

Components

Integrada per 3 representants de les Juntes Territorials de Directors d'Ensenyament Secundari, elegits pels directors d'entre ells.
El director general d'Ordenació i Innovació Educativa presidirà la Junta Central de Directors de Catalunya d'Ensenyament Secundari.
Assistiran també a les sessions de la junta els delegats territorials del Departament d'Ensenyament.
En tot cas, hi assistiran representants de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i almenys un de la Direcció General de Gestió de Professorat i Centres Docents.
En funció dels temes a tractar, poden ser convidats a les sessions tècnics d'altres direccions generals del Departament d'Ensenyament.
La Junta Central de Directors de Catalunya d'Ensenyament Secundari es reunirà amb caràcter ordinari, dues vegades durant el curs escolar i de manera extraordinària sempre que ho consideri necessari el director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o ho demanin un terç dels seus representants.
Podrà actuar en ple i en comissions.
Les comissions i el seu sistema de funcionament els establirà la mateixa Junta.
El director general d'Ordenació i Innovació Educativa podrà designar un representant a cada comissió.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya