Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Estratègia i Comunicació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Esteve Saltó Cerezuela

Càrrec

cap del Servei d'Estratègia i Comunicació

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 75 05
Fax
93 551 75 14

Funcions

a) Elaborar i fer el seguiment del Pla estratègic anual de salut pública en coordinació amb les diferents unitats de la Secretaria de Salut Pública, així com realitzar el seguiment de les polítiques d'estratègia europea i internacional en matèria de salut pública.
b) Donar suport a les unitats de les subdireccions generals de Salut Pública en l'elaboració del Pla interdepartamental de salut pública, del Pla de salut i del Pla de seguretat alimentària.
c) Supervisar l'elaboració dels informes periòdics de seguiment de les activitats de salut pública i analitzar-ne l'impacte, inclòs l'impacte en termes de gènere, mitjançant quadres de comandament, objectius i indicadors.
d) Realitzar els informes d'anàlisi cost-benefici dels projectes implantats i dels susceptibles de ser implementats per la Secretaria de Salut Pública.
e) Coordinar els sistemes d'informació i comunicació de la Secretaria.
f) Dirigir les accions de comunicació de la Secretaria.
g) Supervisar la tramitació de peticions que derivin de l'activitat parlamentària o d'altres òrgans de control i donar-hi suport.
h) Informar, supervisar i donar suport quant a la gestió i el seguiment dels convenis de col·laboració amb els ens locals, universitats i societat civil, en representació de la Secretaria.
i) Impulsar, coordinar i fer el seguiment del Consell Consultiu de Salut Pública i altres òrgans i comissions de participació que s'hagin establert reglamentàriament en l'àmbit de la salut pública.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
 


data actualització (18/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya