Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció Regional a la Catalunya Central

    Organigrama

Responsable

Sra.   Concepció Cervós Costansa

Càrrec

sub-directora general de Coordinació de Salut Pública a la Catalunya Central

Adreça
Carrer de la Muralla del Carme, 7
Població
08241  Manresa
Telèfon
93 875 33 82

Funcions

a) Exercir la direcció, gestió i coordinació dels recursos i serveis assignats per a la realització de les
actuacions de les àrees de protecció i promoció de la salut i el suport a la vigilància de la salut pública,
especialment de les que formen part de la cartera de serveis de salut pública.
b) Desplegar les actuacions derivades dels convenis de col·laboració amb les organitzacions associatives dels
ens locals més representatives de Catalunya.
c) Adoptar, dins del seu àmbit territorial, les mesures cautelars següents: la immobilització i, si escau, el
comís de productes i substàncies; el tancament preventiu de les instal·lacions, els establiments, els serveis i
les indústries; la suspensió de l'autorització sanitària de funcionament o la suspensió o prohibició de l'exercici
d'activitats, o bé ambdues mesures alhora; la intervenció de mitjans materials o humans; la determinació de
condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o la comercialització de productes i substàncies, i també
del funcionament de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries, amb la finalitat que
corregeixin les deficiències detectades; la prohibició de la comercialització d'un producte o ordenar-ne la
retirada del mercat i, si cal, acordar-ne la destrucció en condicions adequades, així com qualsevol altra mesura
si hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva, o si s'observa l'incompliment dels requisits i les condicions
que estableix l'ordenament vigent o n'hi ha indicis raonables.
d) Exercir la potestat sancionadora i l'autoritat sanitària d'acord amb el que estableixen la normativa
sectorial, la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.
e) Imposar multes coercitives d'acord amb la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
f) Representar el Departament en matèria de salut pública en els òrgans de participació territorial de salut.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (19/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya