Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Coordinació de Programes de Protecció

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Bigas Vidal

Càrrec

cap del Servei de Coordinació de Programes de Protecció

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00
Fax
93 551 75 14

Funcions

Al Servei de Coordinació de Programes de Protecció li corresponen les funcions següents:
a) Supervisar la implementació dels programes de control oficial, l'elaboració dels informes periòdics de seguiment i resultats de l'activitat, i analitzar-ne l'impacte mitjançant quadres de comandament i altres instruments de seguiment de resultats.
b) Avaluar l'efectivitat dels programes elaborats en relació amb els objectius establerts.
c) Supervisar la tramitació de peticions que derivin de l'activitat parlamentària o d'altres òrgans de control relacionades amb la protecció de la salut i donar-hi suport.
d) Coordinar l'atenció i resposta a les activitats d'auditoria i supervisió que la Subdirecció General rebi d'organismes externs o per encàrrecs d'autoavaluació.
e) Elaborar objectius i programes en relació amb les zoonosis que tenen repercussions en l'àmbit de la salut pública i que no són de transmissió alimentària, sens perjudici de les competències del departament competent en matèria de ramaderia.
f) Dur a terme la coordinació de la formació en l'àmbit de competències de la Subdirecció General.
g) Dur a terme les actuacions de coordinació interadministrativa i interdepartamental en relació amb les seves activitats.
h) Establir criteris d'harmonització respecte als objectius, els programes, els indicadors i les activitats que proposin les diferents unitats i serveis de la Subdirecció General.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (18/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya