Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Taxes i Altres Ingressos

    Organigrama

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
935513900
Fax
93 551 75 05

Funcions

a) Controlar les taxes i altres ingressos de les diferents unitats del Departament.
b) Gestionar els ingressos derivats de la recaptació de taxes corresponents als serveis prestats pel
Departament i dels organismes que en depenen.
c) Tramitar les certificacions de descobert, la recaptació de les taxes i els preus públics i la seva liquidació
posterior.
d) Justificar i preparar la documentació necessària per a la fiscalització dels ingressos departamentals.
e) Controlar la gestió econòmica de les sancions imposades pel Departament.
f) Gestionar i fer els tràmits necessaris per a l'inici del cobrament per via de constrenyiment.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
Article 30
ISSN 1988-


data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya