Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Contractació i Subvencions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Teresa Borsot Esparbé

Càrrec

cap de Servei de Contractació i Subvencions

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
935513900
Fax
93 551 75 05

Funcions

¿a) Coordinar, elaborar i tramitar els expedients de contractació administrativa, els convenis de col·laboració i les subvencions, així com fer-ne el seguiment.
b) Elaborar els plecs de clàusules administratives particulars dels expedients de contractació.
c) Coordinar, controlar i supervisar el procediment de tramitació i atorgament de subvencions.
d) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com fer el seguiment de la seva adequació a les modificacions de la normativa aplicable.
e) Assessorar les unitats del Departament i els organismes que en depenen en matèria de contractació administrativa, convenis i subvencions.
f) Tramitar els contractes o resolucions que corresponguin en cada cas.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya